.Sublimacja

Proces sublimacji,  przebiega z dużą wydajnością w pobliżu punktu, gdzie prężność pary nad ciałem stałym zbliża się i zrównuje z ciśnieniem zewnętrznym (np. atmosferycznym).

.

 Jeżeli temperatura tego zdarzenia jest niższa niż temperatura topnienia danej substancji patrz diagram powyżej), oznacza to, że całe ciało stałe przejdzie w stan pary w temperaturze sublimacji. Ten proces przypomina nieco proces wrzenia, tyle, że odbywa się tylko na powierzchni a nie w całej objętości, tzn. dostarczana na sposób ciepła energia nie powoduje podwyższenia temperatury ciała, tylko cała zostaje zużyta na przemianę fazową. Jeżeli chcielibyśmy stopić taką substancję należałoby zwiększyć ciśnienie zewnętrzne (czerwona przerywana linia do góry) do wysokości powyżej punktu wyznaczonego przez temperaturę topnienia. Proces odwrotny - obniżanie ciśnienia może powodować, że substancje w warunkach pokojowych nie sublimujące zaczynają sublimować. Zjawisko to wykorzystuje się w procesie tzw. liofilizacji, gdzie obniżając ciśnienie i temperaturę doprowadza się do sublimacji ciała stałe, które ze względu na trwałość trudno oczyścić innymi metodami - np. przez destylację.